KANAL ORTAĞI PROGRAMI

Program Şartları ve Koşulları
Divider

PROGRAM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Lütfen NVIDIA PartnerForce™ Programı Şartları ve Koşullarını dikkatle okuyun.

NVIDIA PartnerForce™ Programına ("Program") kayıt olarak NVIDIA ile şu konularda anlaşma sağlıyorsunuz:

 1. Bu Sözleşme ile, Bölüm 2'de açıkça ifade edilen lisans haricinde NVIDIA'ya ait ticari marka, ticari ad, logo veya hizmet markası dahil olmak üzere, NVIDIA'ya ait herhangi bir yazılım veya diğer fikri mülkiyete ilişkin herhangi bir hak, tasarruf hakkı veya yarar sağlayamayacağınızı teyit ve kabul etmiş olursunuz.
 2. Programa kaydınıza ve bu Sözleşmenin şartlarına ve koşullarına ilişkin, NVIDIA Corporation ("NVIDIA") size, NVIDIA Portalında gösterilen NVIDIA Kurumsal Logolarını ("NVIDIA Logoları") kullanmanız için iptal edilebilir, özel olmayan, devredilemez, alt lisans verilemeyen, ücretsiz bir kısıtlı ticari marka lisansı sağlar. NVIDIA Logolarını yalnızca aşağıdaki bildirimler ile şartlar ve koşullar uyarınca kullanabilirsiniz:
  1. NVIDIA şirketinin NVIDIA Logolarının tek sahibi olduğunu kabul etmiş olursunuz ve NVIDIA Logolarının tarafınızca kullanımı NVIDIA şirketinin NVIDIA Logolarının tek sahibi olduğunu teyit etmektedir. NVIDIA Logolarının tüm kullanımının NVIDIA şirketinin yararına olduğunu teyit ve kabul etmiş olursunuz.
  2. NVIDIA Logoları yalnızca Ürünleri içeren bilgisayar sistemlerine ilişkin kullanım ve gösterimler için kullanılmalıdır. NVIDIA Logoları, NVIDIA'nın önceden yazılı izni olmadan reklam/promosyon malzemelerinde, teminatlarda, ürünlerde, etiketlerde, ambalajlarda veya diğer herhangi bir basılı malzemede kullanılamaz. NVIDIA Logolarının veya bu Sözleşmede açıkça izin verilmeyen diğer korunmuş malzemelerin NVIDIA'nın önceden yazılı izni olmadan kullanımı yasaktır.
  3. NVIDIA Logosunun göründüğü sayfa ile aynı veya diğer üçüncü taraf bildirimlerinin yer aldığı web sayfasında aşağıdaki üçüncü taraflar için bildirimi sağlamanız gerekmektedir: "NVIDIA, NVIDIA logosu ve diğer NVIDIA markaları; NVIDIA Corporation’un ABD ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır."
  4. NVIDIA Logolarını herhangi bir şekilde değiştiremez veya üzerinde değişiklik yapamazsınız; NVIDIA Logolarını diğer tüm ticari markaların yakınında bir kombinasyon veya birleşik marka oluşturacak şekilde kullanamazsınız; NVIDIA Logolarını NVIDIA'yı, ürünlerini, hizmetlerini kötü gösterecek veya fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanamazsınız; veya NVIDIA Logolarını NVIDIA'nın size ait web sitesine, ürünlere veya hizmetlere destek verdiğini veya onayladığını ima edecek şekilde teşhir edemezsiniz.
  5. Yukarıda adı geçen ticari marka lisansı NVIDIA tarafından, kendi takdirine göre iptal edilebilir. Ayrıca NVIDIA, yukarıda adı geçen lisans haklarını ve NVIDIA Logolarını kendi takdirine göre değiştirme hakkını saklı tutar.
  6. Ürünleri içeren bilgisayar sistemleri için yapılan reklamlarda ve ayrıca firmanızın uluslararası web sitesinde NVIDIA isimleri/logoları kullanılmalı ve NVIDIA tarafından düzenlenen ve yayımlanan, bu isimlerin/logoların kullanımına ilişkin tüm isim/logo kullanım standartlarına uyulmalıdır.
 3. Monte ettiğiniz, Ürünleri içeren bilgisayar sistemleri için tüm son kullanıcı desteğini sağlamalısınız. NVIDIA'nın eksiklikleri düzeltmek üzere Ürünler için destek sağlama ya da yazılım söz konusu olduğunda, son kullanıcılara güncelleme, yeni kurulum veya hata düzeltme hizmeti sağlama yükümlülüğü yoktur. Eğer NVIDIA kendi takdirine göre son kullanıcılara güncellemeler, yeni kurulum veya hata düzeltme hizmetleri sağlarsa, bu hizmetler ilgili hükümlere uygun olarak sağlanacaktır. İlgili hükümlerin bulunmadığı takdirde, bu hizmetlerin kullanımı bu hükümlere tabi olacaktır.
 4. ÜRÜNLER VE LOGOLAR "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. NVIDIA, DOLAYLI SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TASARRUF HAKKI VEYA İHLAL GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK YA DA DOLAYLI TÜM GARANTİLERİ REDDEDER.
 5. NVIDIA'nın sizin adınıza, sağladığınız ürünlerin veya hizmetlerin kalitesine ilişkin herhangi bir iddiada bulunamayacağını teyit etmiş olursunuz. NVIDIA'nın ürünlerinizi veya hizmetlerinizi onayladığına dair herhangi bir iddiada bulunamazsınız.
 6. NVIDIA, VERİLMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN HERHANGİ ÖZEL, DOLAYLI, ARIZİ YA DA SEBEP OLUNAN YA DA SÖZLEŞMENİN İHLALİNE, HAKSIZ FİİLE (İHMAL DAHİL), KESİN SORUMLULUĞA YA DA AKSİ BİR DURUMA DAYALI HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU SÖZLEŞMEYLE VEYA SON KULLANICILAR İLE İLİŞKİNİZLE BAĞLANTILI OLAN ZARARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. AYRICA, UYGUN YASALARCA İZİN VERİLEN SINIRLAR DAHİLİNDE, NVIDIA'NIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ BU BELGE ALTINDA 10.000 ABD DOLARI TUTARINI AŞMAYACAKTIR.
 7. NVIDIA'yı ve çalışanlarını, yöneticilerini, direktörlerini, haleflerini ve görevlendirdiği şirketleri herhangi bir ürünün kullanımı, satışı, pazarlanması ve dağıtılmasına dayalı her türlü iddia, eylem ve davaya karşı savunmayı ve muaf tutmayı ve korumayı kabul etmiş olursunuz.
 8. NVIDIA'nın kendi takdirine göre seçmiş olduğu kullanılabilir işbirlikçi pazarlama kredilerinin miktarı ve Program için geçerli hüküm ve koşullar NVIDIA tarafından zaman zaman ve herhangi bir zamanda güncellenebilir. Satış temsilcinizden edinebileceğiniz bu tür şartları ve koşulları düzenli olarak incelemek sizin sorumluluğunuzdadır. Program katılımına devam etmeniz tüm sonraki ve geçerli şartları ve koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.
 9. NVIDIA Kanal Ortağı Programına katılımınız, Program Avantajlarına hak kazanmaya uygun olduğunuzu garanti etmez. NVIDIA uygunluk belirleme konusunda tek takdir yetkisini saklı tutar.
 10. NVIDIA tarafından bu program altında size sağlanan tüm bilgiler NVIDIA gizli bilgileri sayılacaktır. Bu Sözleşmede başka türlü belirtilmedikçe, NVIDIA'nın önceden yazılı izni olmaksızın NVIDIA gizli bilgilerini üçüncü şahıslara açıklayamazsınız ve bu tür gizli bilgileri yeterli özeni göstermek şartıyla, en az kendi benzer gizli bilgilerinizi korumak için gösterdiğiniz aynı dikkati göstererek muhafaza etmelisiniz. NVIDIA gizli bilgileri, bu Sözleşmenin amacına ulaşması için gereken hususlar haricinde herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Gizli bilgilere ilişkin yükümlülüklerinizin süresi size nihai olarak ifşa edildikleri tarihi takiben beş (5) yıldır.
 11. Programa katılarak, tüm geçerli federal, devlet ve yerel kanun ve kurallara ve umumi yönetmeliklere uygun olacağınızı belirtmiş olursunuz. Geçerli ihracat kontrol kanunlarına uymadan ya da gerekli tüm izin ve lisanları almadan Ürünleri ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz.
 12. NVIDIA, kendi takdirine göre sözleşmeyi sona erdirmek için uygun zemin olduğunu kabul etmesi durumunda, bu Sözleşmeyi istediği zaman sözleşmeye uyulmadığı için veya başka herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak sona erdirme hakkını saklı tutar.
 13. Bu Sözleşme konusu itibariyle taraflar arasındaki bütün anlaşmayı oluşturur ve daha önceki bütün sözlü ve yazılı sözleşmelerin, bilgilerin ve iletişimin yerine geçer. Bu sözleşmeden kaynaklanabilcek tüm anlaşmazlıklar, Kaliforniya eyaletinin Santa Clara ilindeki eyalet mahkemeleri ve federal mahkemeler çözümlenecektir ve taraflar bu mahkemelerin yargı yetkisini kabul ederek kararlarına rıza gösterecektir. Malların Uluslararası Satışı için yapılan Anlaşmalar konusundaki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu bu Sözleşme için geçerli değildir.
 14. Bu Sözleşme, konusu itibariyle taraflar arasındaki bütün anlaşmayı oluşturmaktadır ve daha önceki bütün sözlü ve yazılı sözleşmelerin, bilgilerin ve iletişimin yerine geçer. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünden edilen feragat, yazılı ve her iki tarafında da yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü yetkili bir yargı merci tarafında geçersiz veya da yürütülemez sayılırsa, bu hüküm Sözleşmenin kalanından ayrı kabul edilecek ve kalan hükümler tam güçle ve etkiyle yürürlükte olacaktır. Herhangi bir satın alma siparişinde veya tarafınızca verilen benzer bir belgede yer alan hükümler bu Sözleşme hükümleri üzerinde hiç bir etkiye sahip olmayacaktır.
 15. BU PROGRAMDA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ GÖNDEREREK, KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN //WWW.NVIDIA.COM.TR ADRESİNDEKİ NVIDIA GİZLİLİK İLKESİNE UYGUN OLARAK TOPLANMASINA, KULLANILMASINA VE İŞLENMESİNE İZİN VERMİŞ OLURSUNUZ. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ TOPLANMIŞ OLDUKLARI ÜLKEDE VEYA BİRLEŞİK DEVLETLER'DE İŞLEM GÖREBİLİR. KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİRLEŞİK DEVLETLER KANUNLARI ÜLKENİZDEKİ KANUNLARA GÖRE DAHA BAĞLAYICI OLABİLİR.
 16. NVIDIA'ya ,letişim bilgilerimi üyelik formunda yer aldığı şekilde sunmayı kabul ediyorum. NVIDIA bilgilerinizi üçüncü şahıs sağlayıcılara vermeyeceğini kabul eder. Bilgileriniz yalnızca dahili amaçlar için kullanılacaktır.
 17. Yılda en az bir çalışanımın minimum 5 NVIDIA çevrimiçi eğitim programına katılacağını kabul ediyorum. Alınan eğitim için ad ve şirket bilgileri girilmelidir.
 18. NVIDIA Satış Noktası olarak uygun görüldüğüm takdirde, bu olanağı amacına uygun şekilde kullanacağımı, kötüye kullanmayacağımı ve NVIDIA veya ortakları ve/veya rakipleri arasında anlaşmazlıklara neden olabilecek herhangi bir davranışta bulunmayacağımı kabul ediyorum.
 19. NVIDIA ürünlerini Yetkili Dağıtıcılardan ve/veya Yetkili Grafik Kartı Marka Ortaklarından satın almayı kabul ediyorum.
 20. İletişim / profil bilgilerimi güncel tutmayı kabul ediyorum.
 

KANAL ORTAĞI PROGRAMINA KATILIN

 
 
 
Kanal Ortağı Programı

Program Nedir?
Avantajlar ve Gereklilikler
Şartlar ve Koşullar
Programa Katılın
İletişim

NVIDIA Kanal Ortağı Bilgileri

Satış ve Pazarlama
Eğitim
Destek
Yetkili Kanal Ortakları

NVIDIA Hakkında

NVIDIA Kimdir?
NVIDIA'nın Tarihçesi
Yönetici Özgeçmişleri
NVIDIA Kariyerleri
NVIDIA Merkezleri
NVIDIA Politikaları

Bize Çevrimiçi Ulaşın

NVIDIA Blog NVIDIA Bloğu
Facebook Facebook
YouTube YouTube