BASIN ODASI

NATO CMRE gerçek zamanlı denizaltı mayın araştırmada devrim yapıyor

GPU Hızlandırmalı Mayın Avcısı Mayınları CPU'lara Göre 50-100 Kat Daha Hızlı Buluyor, Tanıyor ve Sınıflandırıyor

NATO Denizleri Daha Güvenli Yapmak İçin MUSCLE Kullanıyor

NATO SONAR

MUSCLE bağımsız denizaltı aracındaki GPU içeren yüksek çözünürlüklü, yüksek frekanslı sentetik açıklıklı sonar (SAS) denizleri daha güvenli bir seyahat ortamı yapıyor.

Adriyatik'te ve diğer Avrupa denizlerinde, deniz tabanı Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bırakılan on binlerce mayın, bomba ve diğer cephaneler ile doludur. Bu mayınlar, patlama ve hardal gazı gibi toksik kimyasalların salınımı nedeniyle ticari gemiler ve balıkçıların yanı sıra çevre ve besin zinciri için sürekli bir tehlike oluşturmaktadır. Ticari malların %80'inin denizyolu ile ulaştırıldığı dikkate alındığında mayınların temizlenmesinin bir ekonomik zorunluluk olduğu açıkça görülmektedir.

Denizcilik Araştırma ve Deney Merkezi (CMRE-Centre for Maritime Research and Experimentation) İtalya Spezia'da bulunan dünya standartlarında bir NATO bilimsel araştırma ve deney kuruluşudur. CMRE bu sorunun üstesinden MUSCLE (Sığ Denizlerde mAYIN Araştıran İnsansız Denizaltı Aracı) adındaki ileri teknoloji bağımsız denizaltı aracını kullanarak geliyor. MUSCLE, mayınları gerçek zamanlı olarak bulmak, tanımlamak ve sınıflandırmak üzere NVIDIA Tesla GPU'lar ile hızlandırılan yüksek çözünürlüklü, yüksek frekanslı sentetik açıklıklı sonar (SAS) teknolojisi ile üstün nesne tanıma, gemi üzerinde veri işleme ve akıllı karar verme olanakları ile donatılmıştır.

GPU Hızlandırmalı SAS Gerçek Zamanlı Mayın Araştırmalarına Olanak Veriyor

Geleneksel AUV'ler önceden planlanan araştırma rotalarında çalışır ve çevrimdışı işlem için tüm verileri kaydeder. Yeni çevresel koşullara ve sonar performansa uyum sağlama yeteneğine sahip değillerdir. GPU hızlandırma, uyum sağlayan davranışlara olanak vererek bağımsızlık düzeyini artırdı. CMRE Temel Bilim Asistanı Francesco Baralli, “GPU hızlandırmalı MUSCLE AUV mayın araştırmalarının NATO için daha hızlı, daha ekonomik, daha güvenilir ve daha güvenli olmasına olanak vermektedir” dedi. “GPU hızlandırma olmadan gerçek zamanlı cephane bulma ve sınıflandırma pratik olarak mümkün değildi – SAS uygulaması, GPU'lar üzerinde karşılaştırabilir CPU'lara göre 50-100 kat daha hızlı çalışıyor.”

GPU hızlandırma ayrıca, MUSCLE aracının yeniden yükleme gerekmeden suda kalabildiği kısıtlı zaman (6 saat) içinde verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için gerçek zamanlı rota düzeltmeleri yapmasına olanak vermektedir. AUV gördüklerine tepki verebilir ve daha yakından bakmak için rotasını ayarlayabilir, hatta bazı koşullar arazide araştırma yapmasını engelliyorsa oradan ikinci kez geçmek üzere geri dönebilir. MUSCLE, mayınlarla dolu olan sularda izledikleri rota üzerindeki cephaneleri gerçek zamanlı olarak bildirmek üzere uyarı sinyalleri göndererek gemileri korumaya yardımcı olabilir.

Donanımdaki Tesla GPU işlem kapasitesi, mayınların analizi ve sınıflandırılması için daha önce araştırma gemisinde gerekli olan çok sayıdaki CPU tabanlı sunucunun (36 düğüm) yerini aldı. Baralli, “AUV mayın avcıları ile daha önce yapılan çalışmalar yavaş ve verimsizdi” dedi. “Araştırma gemisinde saatler sonrasına kadar hiç veri analizi yapamıyorduk ve görüntüler yanlış bir nesneyi gösterdiğinde ya da bulanık veya hasarlı olduğunda AUV yeniden kullanılıyordu. GPU hızlandırma ile misyonlarımız daha verimli oldu ve deniz denemelerinde GPU'ların CPU'lara göre 75 kat daha fazla performans göstermesi ile SAS görüntüleme sonuçlarımız büyük ölçüde gelişti. Denizleri daha güvenli bir yapmak büyük tatmin sağlayan bir iş.”

Sonraki Adımlar – Yeni Uygulamalar ve Gerçek Zamanlı Yüksek Çözünürlüklü Çıktılar

CMRE, GPU hızlandırmalı AUV nesne tanımlama ve sınıflandırma ile elde ettikleri teknolojik gelişmelerin potansiyel olarak doğal afet sonrasında yer belirleme (ör. bir tsunami sonrası enkaz) gibi diğer alanlara da uygulanabileceğine inanıyor. CMRE ekibi, MUSCLE programı ile bugüne kadar alınan sonuçlara dayanarak, gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlüklü hesaplama için donanımlarındaki GPU'yu yükseltme planları yapmaya başladılar. Ayrıca, karadaki araştırma bilgisayarlarının çoklu GPU versiyonlarında geliştirmeye devam ediyorlar.

NATO SONAR