Şirket Bilgisi

Telif Hakkı İhlali

NVIDIA Corporation ABD telif hakkı yasasına uymayı taahhüt eder ve aboneler ile üyeler de dahil olmak üzere web sitelerimize erişen herkesten de aynısını bekler. 1998 Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), ABD telif hakkı yasası çerçevesindeki haklarının internette ihlal edilmiş olduğuna inanan telif sahipleri için başvuru olanağı sağlar. Telif hakkı sahipleri DMCA altında, koruma altında olan çalışmalarının servis sağlayıcı tarafından sunulan web sayfalarında görünmesinden doğan ihlalleri bildirmek üzere yetkili bir internet servis sağlayıcı temsilcisi ile temasa geçebilir. Eğer bir kişi iyi niyetle telif hakkı ihlaline ilişkin yapılan bildirimin hatalı olduğuna inanıyorsa, bu kişi NVIDIA’ya karşı bildirim gönderebilir. NVIDIA iddia edilen telif hakkı ihlali konusundaki anlaşmazlıklara taraf olmayacaktır.

Eğer telif haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, ya da size karşı telif hakkı ihlali ile ilgili şikayet bildiriminde bulunulduysa bir hukuki danışmanın önerisine başvurabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlı sunmaktayız.

İddia Edilen Telif Hakkı İhlalinin Bildirilmesi

Eğer NVIDIA tarafından sunulan bir web sayfasının ABD telif hakkı yasası kapsamındaki haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, aşağıda açıklanan şekilde NVIDIA yetkili temsilcisine şikayet bildiriminde bulunabilirsiniz.

Posta ile:

Copyright Agent
NVIDIA Corporation Legal Department
2788 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95051

Telefon ile: (408) 486-2402
Faks ile: (408) 486-4402
E-posta ile: copyright@nvidia.com
 

Şikayetinizin DMCA altında geçerli olması için telif hakkı ihlali bildirimini yaparken aşağıdaki bilgileri de sunmalısınız:

  1. telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin gerçek veya elektronik imzası;
  2. telif hakkının ihlal edildiği iddia edilen çalışmanın belirtilmesi;
  3. telif hakkını ihlal ettiği iddia edilen veya ihlal eyleminin konusu olan ve bu nedenle kaldırılması veya erişimin engellenmesi gereken malzemenin belirtilmesi ve NVIDIA’nın bu malzemeyi bulabilmesi için yeterli bilginin sağlanması;
  4. adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi gibi servis sağlayıcının şikayette bulunan taraf ile temasa geçebilmesi için yeterli bilgi;
  5. şikayette bulunan tarafın, sözkonusu malzemenin kullanılmasında telif hakkı sahibinin veya temsilcisinin onayı olmadığına veya kanuna uygun şekilde yapılmadığına dair inancının yeminli olarak bildirilmesi;
  6. bildirimdeki bilgilerin doğruluğunun ve ihlal edildiği iddia edilen özel hak ile ilgili olarak şikayette bulunan tarafın hak sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunun bildirilmesi.

Daha fazla bilgi için bkz. 17 U.S.C. § 512(c)(3).

DMCA altında, telif hakkı ihlali konusunda yanlış bildirimlerde bulunan şikayet sahiplerinin hatalı şekilde yargılanan malzemenin kaldırılması ve engellenmesi sonucunda mahkeme masrafları ve avukat ücretleri gibi zararları ödemek durumunda kalabileceklerini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Telif Hakkı İhlali İddiasına Karşı Bildirim

Eğer size karşı bir telif hakkı ihlali bildiriminde bulunulduysa, size sunulan adreslerden NVIDIA yetkili temsilcisi ile karşı bildirimde bulunabilirsiniz. Bu karşı bildirim aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  1. gerçek veya elektronik imza;
  2. kaldırılan veya erişimi engellenen malzemenin belirtilmesi ve kaldırılmadan veya erişimi engellenmeden önce bulunduğu yerin bildirilmesi;
  3. malzemenin bir hata veya yanlış belirleme sonucunda kaldırıldığı veya erişiminin engellendiğine dair inancın yeminli olarak bildirilmesi;
  4. adınız, adresiniz, telefon numaranız ve bulunduğunuz federal bölgenin federal bölge mahkemesinin şikayetçinin başlattığı işlem ile ilgili yargısını kabul edeceğinizin bildirilmesi.

Eğer NVIDIA geçerli bir karşı bildirim alırsa, DMCA kaldırılan malzemenin yeniden kullanılmasına veya erişimin yeniden sağlanmasına izin verecektir.

ABD telif hakkı yasasına göre, telif hakkı ihlaline ilişkin bir bildirim karşısında yanlış karşı bildirimde bulunmanın önemli miktarlarda cezalar getireceğini göz önünde bulundurmalısınız.